EKO – 302

SLD CỔ ĐIỂN

TRẦN: SUS 304 GOLD cổ điển

THIẾT KẾ CABIN: SUS 304 GOLD xen kẽ gổ tự nhiên

CỬA CABIN: Inox HL GOLD gương

ĐÁ SÀN: Mable văn hoa